НАЧАЛО ЗА НАС ДЕЙНОСТИ БАЗИ ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ТЕХНИКА ЕКОЛОГИЯ КОНТАКТИ
БАЗИ • Нови искър

"Хефти Металс" ЕООД осъществява дейността си на седем площадки, разположени в страната, което предоставя възможност за добре планирана и организирана дейност. Подходящото им структуриране позволява мащабна работа по събирането и обработването на отпадъци при оптимизирани разходи.

Площадките са лицензирани от Министерство на икономиката и енергетиката и притежават разрешения за третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите. Осигурено е необходимото модерно, високотехнологично оборудване за извършване на разрешените от закона дейности.

Нови Искър

 

 гр. София, район Нови Искър, кв.Славовци, ул. Победа №35

 02/46 66 995, 02/46 66 994Copyright © 1991-2013 Хефти Металс ЕООД. Всички права запазени.