НАЧАЛО ЗА НАС ДЕЙНОСТИ БАЗИ ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ТЕХНИКА ЕКОЛОГИЯ КОНТАКТИ
БАЗИ • Гр. Девня

"Хефти Металс" ЕООД осъществява дейността си на седем площадки, разположени в страната, което предоставя възможност за добре планирана и организирана дейност. Подходящото им структуриране позволява мащабна работа по събирането и обработването на отпадъци при оптимизирани разходи.

Площадките са лицензирани от Министерство на икономиката и енергетиката и притежават разрешения за третиране на отпадъци от Министерство на околната среда и водите. Осигурено е необходимото модерно, високотехнологично оборудване за извършване на разрешените от закона дейности.

Девня

 

Гр. Девня, “Промишлена зона Юг

тел. 0519/56 600

0885 300 873

0888 155 661

факс: 0519/52 402

 


Copyright © 1991-2013 Хефти Металс ЕООД. Всички права запазени.