НАЧАЛО ЗА НАС ДЕЙНОСТИ БАЗИ ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ ТЕХНИКА ЕКОЛОГИЯ КОНТАКТИ
ДЕЙНОСТИ • Батерии и акумолатори

Батерии и акумулатори

 

Негодните за употреба батерии и акумулатори се събират и третират съгласно разпоредбите на Наредбата заизискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ, бр.58/2005 г.).

 

В случай, че разполагате с ненужни, стари електроуреди и батерии и желаете да ги предадете за екологосъобразно обезвреждане или рециклиране, то Хефти Металс може да Ви съдейства.

Телефони: 02/46 66 995, 0888 602 916 или на място в база:
р-н Нови Искър, кв. „Славовци”, ул. „Победа” 35

Хефти Металс предоставя специализирани контейнери за събиране на

портативни, индустриални и автомобилни НУБА на всички членове на

организацията по оползотворяване Екобулбатери АД.

 

Съхраняването на събраните батерии и акумулатори се извършва на

участъци от площадките на Хефти Металс,

които са маркирани с обозначителни табели.

Негодните за употреба батерии и акумулатори се предават

за рециклиране и оползотворяване на специализирани предприятия,

притежаващи необходимите разрешителни за дейности с отпадъци.


Copyright © 1991-2013 Хефти Металс ЕООД. Всички права запазени.